политика за защита на личните данни

Въведение


Тази политика се прилага за всички уеб сайтове, които притежаваме и управляваме, и всички услуги, които предоставяме, включително нашите онлайн и мобилни продукти за счетоводство и финансови услуги, както и всички други приложения или услуги, които можем да предложим (например събития или обучение). За целите на това известие просто ще ги наречем нашите „услуги“.

Когато казваме „лични данни“, имаме предвид информация, която може да се идентифицира за вас, като вашето име, имейл, адрес, телефонен номер, данни за банкова сметка, информация за плащане, запитвания за поддръжка, коментари на общността и т.н. Ако не можете да бъдете идентифицирани (например, когато личните данни са обобщени и анонимизирани), това известие не се прилага. Вижте нашите условия за ползване за повече информация относно това как третираме другите ви данни. Може да се наложи да актуализираме това известие. Когато промяната е значителна, ние ще се погрижим да ви уведомим – обикновено като ви изпратим имейл.

Последна актуализация: 1 Януари 2022 г.


Кой е администраторът на лични данни?


„Клауд Тек“ ООД, EИК: 204733952, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ No 25, ет. 5, офис 508, адрес на кореспонденция: гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ No 25, ет. 5, телефон: (+359) 986 66 21 50, електронен пощенски адрес: support@nula.bg, уебсайт: www.nula.bg, (наричан по-долу “Ние“), е администраторът на Вашите лични данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан за краткост „Регламентът“.


Кои сме ние?

Когато говорим за „ние“ (или „наш“ или „нас“), това означава “Клауд Тек” ООД и търговската марка Nula.BG. Ние предлагаме лесна за използване финансова платформа за корпоративни клиенти и самонаети лица. Ако искате да научите повече за това, което правим, вижте www.nula.bg.


Нашите принципи за защита на данните

Нашият подход към защитата на данните е изграден около четири ключови принципа. Те са в основата на всичко, което правим, свързано с лични данни.

 • Прозрачност: Ние възприемаме рационален подход към начина, по който обработваме лични данни, като сме открити, честни и прозрачни.
 • Активност : Даваме възможност за лесно и ефективно използване на лични данни, за да подобрим производителността и растежа на вашия бизнес.
 • Сигурност: Ние подкрепяме водещите в индустрията подходи за защита на личните данни, които са ни поверени.
 • Управление: Ние приемаме отговорността, която идва с обработката на лични данни.


Как събираме вашите данни

Когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите услуги, ние събираме лични данни. Начините, по които го събираме, могат да бъдат най-общо категоризирани в следното:

Информация, която ни предоставяте директно: Когато посещавате или използвате някои части от нашите уебсайтове и/или услуги, може да поискаме да ни предоставите лични данни. Например, ние искаме вашата информация за контакт, когато се регистрирате за безплатен пробен период, отговаряте на молба за работа или оферта по имейл, участвате във форуми на общността, присъединявате се към нас в социалните медии, участвате в обучение и събития, свързвате се с нас с въпроси или искате поддръжка. Ако не искате да ни предоставите лични данни, не е необходимо, но това може да означава, че не можете да използвате някои части от нашите уебсайтове или услуги.

Информация, която събираме автоматично: Ние събираме част от информация за вас автоматично, когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите услуги, като вашия IP адрес и тип устройство. Ние също така събираме информация, когато навигирате в нашите уебсайтове и услуги, включително кои страници сте преглеждали и какви връзки сте щракнали. Тази информация е полезна за нас, тъй като ни помага да разберем по-добре как използвате нашите уебсайтове и услуги, за да можем да продължим да предоставяме възможно най-доброто изживяване (напр. чрез персонализиране на съдържанието, което виждате). Част от тази информация се събира с помощта на бисквитки и подобни технологии за проследяване.

Информация, която получаваме от трети страни: По-голямата част от информацията, която събираме, събираме директно от вас. Понякога може да събираме лични данни за вас от други източници, като публично достъпни материали или доверени трети страни като нашите маркетингови и изследователски партньори. Ние използваме тази информация, за да допълним личните данни, които вече съхраняваме за вас, с цел по-добро информиране, персонализиране и подобряване на нашите услуги, както и за валидиране на личните данни, които предоставяте.


Когато събираме лични данни, ние ще ги обработваме само:
 • да изпълни договор с вас, или
 • когато имаме законни интереси да обработваме личните данни и те не са отменени от вашите права, или
 • в съответствие със законово задължение, или
 • където имаме вашето съгласие.

Ако не съберем вашите лични данни, може да не сме в състояние да ви предоставим всички наши услуги и някои функции и функции на нашите уебсайтове може да не са достъпни за вас.

Ако сте човек, който няма връзка с нас, но смятате, че абонат на Nula.BG е въвел вашите лични данни в нашите уебсайтове или услуги, ще трябва да се свържете с този абонат на Nula.BG за всякакви въпроси, които имате относно личните си данни (включително къде искате да получите достъп, коригирате, промените или поискате потребителя да изтрие вашите лични данни).


Как използваме вашите данни

На първо място, ние използваме вашите лични данни, за да управляваме нашите уебсайтове и да ви предоставяме всички услуги, които сте поискали, и да управляваме отношенията си с вас. Ние също така използваме вашите лични данни за други цели, които могат да включват следното:

За да общувамe с вас.Това може да включва:

 • предоставяне на информация, която сте поискали от нас (като материали за обучение или обучение) или информация, която сме длъжни да ви изпратим
 • оперативни комуникации, като промени в нашите уеб сайтове и услуги, актуализации на сигурността или помощ при използването на нашите уеб сайтове и услуги
 • маркетингови комуникации (относно Nula.BG или друг продукт или услуга, от които смятаме, че може да се интересувате) в съответствие с вашите маркетингови предпочитания
 • да ви помолим за обратна връзка или да участвате във всяко изследване, което провеждаме (за което можем да ангажираме трета страна, за да помогне).

За да ви подкрепим: Това може да включва съдействие при разрешаването на проблеми с техническата поддръжка или други проблеми, свързани с уебсайтовете или услугите, независимо дали по имейл, поддръжка в приложението или по друг начин.

За да подобрим нашите уеб сайтове и услуги и да разработим нови: например, като проследяваме и наблюдаваме използването на уеб сайтове и услуги, за да можем да продължим да се подобряваме, или като извършваме технически анализ на нашите уеб сайтове и услуги, така че да можем да оптимизираме вашето потребителско изживяване и да ви предоставим по-ефективни инструменти.

За да ви защитим: За да можем да открием и предотвратим всяка измамна или злонамерена дейност и да се уверим, че всеки използва нашите уеб сайтове и услуги честно и в съответствие с нашите условия за ползване.

За да ви предлагаме допълнителни продукти и услуги: В допълнение към изпращането на маркетингови съобщения, ние може също да използваме вашите лични данни, за да ви показваме насочена реклама онлайн – чрез нашите собствени уеб сайтове и услуги или чрез уебсайтове на трети страни и техните платформи.

За да анализираме, обобщаваме и отчитаме: Може да използваме личните данни, които събираме за вас и други потребители на нашите уеб сайтове и услуги (независимо дали са получени директно или от трети страни), за да произвеждаме обобщени и анонимизирани анализи и отчети, които можем да споделяме публично или с трети лица.


Как можем да споделяме вашите данни

Ще има моменти, когато трябва да споделим вашите лични данни с трети страни. Ние ще разкрием вашите лични данни само на:

 • други компании от групата компании на Nula.BG
 • трети страни доставчици на услуги и партньори, които ни помагат и ни позволяват да използваме личните данни, например за подпомагане на доставката или предоставяне на функционалност на уебсайта или услугите, или за предлагане на пазара или популяризиране на нашите стоки и услуги за вас
 • регулаторни органи, правоприлагащи органи, правителствени агенции, съдилища или други трети страни, когато смятаме, че е необходимо да спазваме приложимите закони и разпоредби, или да упражняваме, установяваме или защитаваме нашите законови права. Когато е възможно и подходящо, ние ще ви уведомим за този вид разкриване
 • действителен или потенциален купувач (и неговите агенти и съветници) във връзка с действителна или предложена покупка, сливане или придобиване на която и да е част от нашия бизнес
 • други хора, когато имаме вашето съгласие.

Международни трансфери на данни

Сървърите на нашия доставчик на хостинг на данни се намират в Германия и ние не прехвърляме или обработваме лични данни в страни извън рамките на Европейския Съюз.


Сигурност

Сигурността е приоритет за нас, когато става въпрос за вашите лични данни. Ние сме ангажирани да защитаваме вашите лични данни и разполагаме с подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме, че това се случва. За повече информация относно сигурността вижте страниците за сигурност на Nula.BG.


Съхранение

Продължителността на времето, през което съхраняваме вашите лични данни, зависи от това какво представляват и дали имаме текуща бизнес необходимост да ги запазим (например, за да ви предоставим услуга, която сте поискали или да спазваме приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания ).

Ние ще съхраняваме вашите лични данни, докато имаме взаимоотношения с вас и за период от време след това, когато имаме текуща бизнес необходимост да ги запазим, в съответствие с нашите политики и практики за запазване на данни. След този период ще се погрижим да бъде изтрит или анонимизиран.


Вашите права

Това са ваши лични данни и имате определени права, свързани с тях. Когато става въпрос за маркетингови комуникации, можете да ни помолите да не ви изпращаме такива по всяко време – просто следвайте инструкциите за отписване, съдържащи се в маркетинговата комуникация, или направете своята заявка на адрес support@nula.bg
Вие също имате права:

 • да знаете какви лични данни съхраняваме за вас и да се уверите, че са правилни и актуални
 • да поискате копие на вашите лични данни или да поискате от нас да ограничим обработването на вашите лични данни или да ги изтрием
 • възразите срещу продължаването на нашата обработка на вашите лични данни
Можете да упражните тези права по всяко време, като направите заявка в свободен текст и я изпратите към support@nula.bg Ако не сте доволни от начина, по който обработваме вашите лични данни, моля, уведомете ни чрез имейл адресиран до support@nula.bg. Ще разгледаме и проучим исканията ви и ще се опитаме да се свържем с вас в разумен срок.


Как да се свържете с нас

Винаги се радваме да чуем обратна връзка от вас. Ако сте любопитни какви лични данни съхраняваме за вас или имате въпрос или обратна връзка към нас относно това известие, нашите уебсайтове или услуги, моля, свържете се с нас.

Като технологична компания, ние предпочитаме да комуникираме с вас по имейл – това гарантира, че ще се свържете с точния човек, на правилното място и в съответствие с всички регулаторни времеви рамки.

Свържете се с нас като изпратите имейл до support@nula.bg.